Cine suntem

Operatorul datelor Dvs. cu caracter personal pe site-ul web verteclinique-ploiesti.ro este SC VERTE CLINIQUE OZON SRL, cu sediul social în Str. Gheorghe Doja, Nr. 183, Camera 9, Ploiești, Prahova, CUI: 39425740, Reg. Com.: J29/1128/2018, denumită în continuare drept VerteClinique.

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Politica de Confidențialitate are drept scop respectarea masurilor necesare pentru securitatea adecvata a informațiilor și protecția datelor cu caracter personal la standardele europene pentru a evita incidentele de securitate a informatiei și asigura protecția necesară datelor cu caracter personal și drepturilor persoanelor la viața privată.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Pe acest site, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa IP, date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil).

Aceste date sunt prelucrate în vederea livrării bunurilor comandate, confirmării comenzilor, informării clinetului asupra stadiului comenzii, răspunsuri la reclamațiile plasate, cereri de evaluare a comenzii, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, monitorizare a vânzărilor, activități administrative și de media.

Continuând pe acest site și implicit, prin plasarea oricărei comenzi, sunteți de acord să ne încredințați aceste date în scopurile precizate în această politică.

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopurilor precizate în această politică.

Acest site nu colectează sau păstrează niciun fel de date personale sensibile, cum ar fi date despre sănătate.

De asemenea, în timpul utilizării site-ului verteclinique-ploiesti.ro, sunt colectate date referitoare la istoricul căutărilor, categoriile de produse vizitate, produsele vizualizate, articolele vizualizate etc.

În același timp, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, precum Google (Google Ireland Limited) si Facebook (Facebook Ireland Ltd) sunt colectate date precum adresa IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută de utilizare.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe platformă, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, VerteClinique va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

Plasarea unei comenzi online

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 679/2016; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR) și legea nr. 190/2018, art. 4 și art.5 lit. b).

Comentarii

Următoarele informații sunt colectate din comentarii: nume, adresa IP.

Formulare de contact

Următoarele informații sunt colectate când trimiteți un formular de contact: n, dar nu folosim informațiile transmise în scopuri de marketing.

Cookie-uri

Folosim module cookie de sesiune cu o durată de stocare temporară pentru a stoca informații despre utilizator, precum nume si telefon de contact, precum și pentru a păstra datele introduse în formularul de comandă, pe toată durata sesiunii de navigare pe site-ul nostru. La închiderea acestui site, cookie-urile de sesiune sunt șterse automat de pe dispozitivul Dvs.

Folosim module cookie permanente pentru a stoca informații precum datele de logare in cont, limba aleasă la afișarea conținutului sau moneda selectată, în scopul de analiză a traficului şi / sau a performanţelor din site-ul monitorizat şi accesat de către vizitator ori pentru a detecta când vizitați ulterior site-ul nostru, ceea ce ne permite să afișăm anumite oferte speciale pentru Dvs. Toate modulele cookie permanente folosite pe acest site expiră și sunt sterse automat după o perioadă de 12 luni.

Module Cookie folosite de terți

Acest site utilizează cookie-uri prin intermediul Google Inc. si Facebook Ltd. În scopul analizei traficului şi performanţelor site-ului, utilizăm instrumente de analiză oferite de Google Inc. – Analytics, WebMaster Tools, Google Ads, precum și instrumente de analiză oferite de Facebook Ltd – Facebook, Facebook Ads, Instagram, Messenger – instrumente care stochează informaţii referitoare la paginile accesate, durata vizitei în site, modul / dispozitivul de accesare a site-ului, locaţia la nivel de localitate, date despre numele Dvs. atasat la profilul de utilizator etc.

Mai multe informaţii referitoare la modul în care Google stochează şi utilizează aceste informaţii pot fi găsite la acest link, iar pentru Facebook puteți consulta acest link. Informaţii suplimentare pot fi consultate și în urmatoarele documente şi surse de informare publică:

Cu cine partajăm datele tale

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele Dvs. către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină VerteClinique în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulamentul GDPR, Legea 190/2018 art. 4; 5 şi să asigure protecţia drepturilor Dvs.

Datele partajate pot fi oricare din următoarele:

 1. către Google Inc. și Facebook Ltd, pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 2. către procesatorul de mesaje SMS BulkGate, pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 3. servicii comunicare email (SMTP) – adresa de e-mail;
 4. servicii de curierat – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 6. servicii de facturare / contabilitate – nume, prenume, CNP , adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 7. servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP.

Cât timp îți păstrăm datele

Păstrăm datele trimise în formularele de contact timp de 12 luni, înregistrările analitice 2 ani și înregistrările privind cumpărăturile clienților pe perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care aceștia își revocă consimțământul asupra păstrării acestor informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

În condițiile prevăzute de Regulamentul 679/2016 art. 12-22 în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către VerteClinique, conform celor descrise în această politică;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea VerteClinique cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către VerteClinique, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către VerteClinique către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al VerteClinique sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care VerteClinique poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță sau transmiterea unei solicitari în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a formula plângere – de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către VerteClinique pot fi transferate în afara României, cu acordul Dvs. exprimat prin acceptarea prezentei politici. Acestea pot fi furnizate către servciul de găzduire web precum și entitățile specificate în secțiunea “Cu cine partajăm datele tale”.

 


Informații de contact

Poți solicita în orice moment ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal din baza noastră de date, în urma unei cereri formulate în scris și comunicate VerteClinique la adresa de email gdpr@verteclinique-ploiesti.ro sau la sediul nostru din Ploiești.